Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kontekst

Hva betyr Kontekst? Kontekst betyr;

Kontekst (fra latin contextus, «sammenveving») er begrepet for omstendighetene omkring en hendelse eller en tilstand. Konteksten virker inn på hvordan vi tolker denne hendelsen eller tilstanden, og den kan også virke inn på hvordan hendelsen forløper. Hvis det gjelder personer skal det beskrive tiden personen levde i.

Eksempler på bruk

Kontekst er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kontekst er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kontekst har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kontekst har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside