Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Paradigme

Hva betyr Paradigme? Paradigme betyr;

Paradigme (gresk παράδειγμα, paradeigma) betyr forbilde, mønster, mønstergyldig eksempel.

Paradigme blir brukt som betegnelse på særlige regler innenfor vitenskapelige disipliner. Den amerikanske vitenskapshistorikeren Thomas Kuhn definerte «paradigme» som de felles, i vid utstrekning uskrevne spilleregler, som samler et forskerkollektiv omkring en bestemt problemløsende, vitenskapelig praksis. Kuhn beskriver den vitenskapelige utviklingen som bestående av ulike faser som leder frem til en brytning mellom etablerte og nye paradigmer, som igjen ender i et paradigmeskifte; en aksept av det nye paradigmet.

Filosofen Michel Foucault brukte begrepene episteme og diskurs i en lignende betydning som paradigme forklart her.

Eksempler på bruk

Paradigme er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Paradigme er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Paradigme har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Paradigme har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside