Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Krematorium

Hva betyr Krematorium? Krematorium betyr;

Krematorium (av latin cremo, «forbrenne», «brenne opp»), er en bygning hvor man kremerer lik. Brenneprosessen tar cirka en time og foregår i elektriske eller gassfyrte insineratorovner som har en forbrenningstemperatur mellom 760-1150 °C. Asken og eventuelle beinrester blir kvernet sammen til et fint støv og plassert i en aluminiumsurne sammen med en keramisk identifikasjonsbrikke.

Eksempler på bruk

  1. Oversikt over alle krematorier i Norge, med kontaktinfo, veibeskrivelse med mer.
    Krematorier i Norge

  2. Det nye krematoriet som bygges ved Sandesund gravlund på Kvaløya i Tromsø er snart ferdigstilt.
    Tromsøs nye krematorium blir Nord-Norges største

Grammatikk BETA

På norsk har ethvert verb seks forskjellige former. På andre språk har verbene gjerne mange flere former. For eksempel har italienske verb nesten tjue forskjellige former, og på rikt agglutinerende språk som tyrkisk kan verbene ha millioner av forskjellige former. De seks norske verbformene er imperativ, infinitiv, presens, preteritum, perfektum partisipp og presens partisipp.
Verb
Imperativkremer
Infinitivå kremere
Presenskremerer
Preteritumkremerte
Perfektum partisippkremert
Presens partisippkremerende
Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemtEt krematorium
Entall bestemtkrematoriet
Flertall ubestemtkrematoriene
Flertall bestemtkrematorier

Diskusjon

Meta

Krematorium har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Krematorium har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside