Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Komorbiditet

Hva betyr Komorbiditet? Komorbiditet betyr;

Komorbiditet (fra co- «sammen med» + morbidity «sykelig tilstand») eller samsykelighet er forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos samme person.

Komorbide vansker kan oppstå uavhengig av hverandre, eller de kan oppstå som primærvansker med medfølgende sekundærvansker.

To primærvansker som oppstår uavhengige av hverandre kalles to ulike primærvansker. Dersom en primærvanske (for eksempel depresjon hos en pasient med ADHD) fører til en sekundærvanske (depresjonen oppstår som følge av personen med ADHD sin konstante streven etter å lykkes eller bli godtatt) kalles det ofte følgevansker.

Eksempler på bruk

  1. Samtidig forekomst av andre sykdommer, komorbiditet, er vanlig ved kols og kan påvirke så vel prognose som livskvalitet hos kolspasienter.
    Komorbiditet ved kols

Grammatikk BETA

Komorbiditet er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Komorbiditet har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Komorbiditet har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside