Komorbiditet

Hva betyr Komorbiditet? Komorbiditet betyr;

Komorbiditet (fra co- «sammen med» + morbidity «sykelig tilstand») eller samsykelighet er forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos samme person.

Komorbide vansker kan oppstå uavhengig av hverandre, eller de kan oppstå som primærvansker med medfølgende sekundærvansker.

To primærvansker som oppstår uavhengige av hverandre kalles to ulike primærvansker. Dersom en primærvanske (for eksempel depresjon hos en pasient med ADHD) fører til en sekundærvanske (depresjonen oppstår som følge av personen med ADHD sin konstante streven etter å lykkes eller bli godtatt) kalles det ofte følgevansker.

Eksempler på bruk

  1. Samtidig forekomst av andre sykdommer, komorbiditet, er vanlig ved kols og kan påvirke så vel prognose som livskvalitet hos kolspasienter.

Gramatikk

Komorbiditet er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Komorbiditet

Komorbiditet har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Komorbiditet har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Komorbiditet er på andre språk.

  • Engelsk comorbidity
  • Tysk Komorbidität
  • Fransk comorbidité
  • Italiensk comorbidità
  • Spansk comorbilidad
  • Gresk συννοσηρότητα (synnosirótita)
  • Kroatisk komorbiditet
  • Russisk коморбидность (komorbidnost')

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›