Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kryptering

Hva betyr Kryptering? Kryptering betyr;

Kryptering (av gresk kryptos, «skjult») er det å omforme data slik at informasjonen det inneholder ikke uten videre kan leses av en utenforstående tredjepart. Kryptering kan være viktig innen krigføring og etterretning, men stadig mer også i hverdagslivet, der det hindrer sensitiv elektronisk informasjon fra å havne hos feil person. Kryptering er en del av faget kryptografi.

Det finnes mange måter å skjule innhold i meldinger på. Man kan endre det ved hjelp av mediet en bruker til å overføre meldingen, endre denne til nye tegn eller koder som ikke uten videre kan tydes, eller skjule at det i det hele tatt dreier seg om en melding. Det har blitt utviklet mange tabeller, systemer og mekaniske og digitale innretninger som kan brukes til å kryptere.

Se også Ransomware,

Eksempler på bruk

  1. Kryptering gir deg kontroll over hvem som ser dataene dine. Men noen typer kryptering gir deg mer kontroll enn andre.
    Kryptering av nettrafikk

  2. Det nyeste er ikke alltid best, selv innen it-sikkerhet.
    Gammel kryptering stadig best

Grammatikk BETA

På norsk har ethvert verb seks forskjellige former. På andre språk har verbene gjerne mange flere former. For eksempel har italienske verb nesten tjue forskjellige former, og på rikt agglutinerende språk som tyrkisk kan verbene ha millioner av forskjellige former. De seks norske verbformene er imperativ, infinitiv, presens, preteritum, perfektum partisipp og presens partisipp.
Verb
Imperativkrypter
Infinitivkryptere
Presenskrypterer
Preteritumkrypterte
Perfektum partisippkryptert
Presens partisippkrypterende

Diskusjon

Meta

Kryptering har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kryptering har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside