Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kulvert

Hva betyr Kulvert? Kulvert betyr;

En kulvert (av fransk culvert, «kanal, rennestein») er en nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse. Kulverter kan også regnes som små bruer.

Kulverter lages ved at det graves en åpen grøft som bygges inn og senere tildekkes, i motsetning til tunneler som graves, sprenges eller fullprofilbores gjennom terrenget. De aller fleste kulverter bygges i betong, gjerne som prefabrikkerte betongelementer. Enkelte kulverter bygges av korrugerte stålrør som fylles over med løsmasser. På jernbanen var det i sin tid vanlig å bygge kulverter av hugget stein.

Eksempler på bruk

Kulvert er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kulvert er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kulvert har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kulvert har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside