Kulvert

Hva betyr Kulvert? Kulvert betyr;

En kulvert (av fransk culvert, «kanal, rennestein») er en nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse. Kulverter kan også regnes som små bruer.

Kulverter lages ved at det graves en åpen grøft som bygges inn og senere tildekkes, i motsetning til tunneler som graves, sprenges eller fullprofilbores gjennom terrenget. De aller fleste kulverter bygges i betong, gjerne som prefabrikkerte betongelementer. Enkelte kulverter bygges av korrugerte stålrør som fylles over med løsmasser. På jernbanen var det i sin tid vanlig å bygge kulverter av hugget stein.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Kulvert

Gramatikk

Kulvert er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Kulvert

Kulvert har sitt opphav fra Fransk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kulvert har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Kulvert er på andre språk.

  • Engelsk culvert
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›