Kutyme

Hva betyr Kutyme? Kutyme betyr;

Kutyme (fra latin cōnsuētūdō, «skikk») er skikk og bruk i handelsforhold som er så kjent og vanlig at det utgjør en rettsregel som slår igjennom også i forhold til deklaratorisk lov. Etterhvert som de fleste lovregler i norsk rett er gjort preseptoriske, er ordet kutyme omdefinert til å bety skikk og bruk i vid forstand.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Kutyme

Gramatikk

Kutyme er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Kutyme

Kutyme har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kutyme har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Kutyme er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›