Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kutyme

Hva betyr Kutyme? Kutyme betyr;

Kutyme (fra latin cōnsuētūdō, «skikk») er skikk og bruk i handelsforhold som er så kjent og vanlig at det utgjør en rettsregel som slår igjennom også i forhold til deklaratorisk lov. Etterhvert som de fleste lovregler i norsk rett er gjort preseptoriske, er ordet kutyme omdefinert til å bety skikk og bruk i vid forstand.

Eksempler på bruk

Kutyme er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kutyme er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kutyme har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , . Kutyme har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside