Residens

Hva betyr Residens? Residens betyr;

En residens (fra latin residentia/residere, «å sitte», «slå seg ned», «bo») er et fyrstelig eller kongelig regjeringssete. Vanligvis forstås det som den faste bopelen til en verdslig eller kirkelig fyrste, i motsetning til det administrative setet til en regjering eller et midlertidig besøkt herresete som middelalderens tyske pfalz-fyrster.
Residensbygningen er oppført som slott eller palass, hvorav begrepet residensslott er avledet.

En ambassadørs representative bolig blir i dag ofte kalt en residens. Begrepet blir nå også brukt i forbindelse med luksuriøse bosteder for personer med høye krav.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Residens

Gramatikk

Residens er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Residens

Residens har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Residens har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Residens er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›