Metafor

Hva betyr Metafor? Metafor betyr;

Metaforer (fra gresk: meta, «over, mellom», og pherein, «bære») er ord, språklige uttrykk eller ulike former for billedspråk som brukes med overført betydning. Det vil si at en skriver eller snakker om én ting for å uttrykke en annen ting. En metafor kan også kalles sammenlikning.

Begrepet anvendes også om stilfigur (latin comparatio) som i norsk betydning blir «sammenligning» eller «metafor». I henhold til klassiske regler består sammenligningen av tre deler: første og andre sammenligningsledd, og dertil kommer det tredje (latin tertium comparationis) som er det når de to første ligner på hverandre.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Metafor

Gramatikk

Metafor er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Metafor

Metafor har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Metafor har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Metafor er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›