Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Metafor

Hva betyr Metafor? Metafor betyr;

Metaforer (fra gresk: meta, «over, mellom», og pherein, «bære») er ord, språklige uttrykk eller ulike former for billedspråk som brukes med overført betydning. Det vil si at en skriver eller snakker om én ting for å uttrykke en annen ting. En metafor kan også kalles sammenlikning.

Begrepet anvendes også om stilfigur (latin comparatio) som i norsk betydning blir «sammenligning» eller «metafor». I henhold til klassiske regler består sammenligningen av tre deler: første og andre sammenligningsledd, og dertil kommer det tredje (latin tertium comparationis) som er det når de to første ligner på hverandre.

Eksempler på bruk

Metafor er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Metafor er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Metafor har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Metafor har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside