Narrativ

Hva betyr Narrativ? Narrativ betyr;

Narrativ (av det latinske verbet narrare, «å fortelle») betyr «fortellende»; det som gjelder handlingsgangen i en fortelling, og er den logiske strukturen for å formidle en historie eller en fortelling i en eller annen form (tekst, levende bilder, maleri og lignende). Det skilles som regel mellom diskurs og historie/fortelling når man snakker om narrativ. Diskurs er det aspektet ved teksten som ytres av fortelleren (selve fortellerstemmens eksplisitte språk og setninger), mens fortelling er de hendelsene som gjennom teksten blir formidlet.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Narrativ

Gramatikk

Narrativ er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Narrativ

Narrativ har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Narrativ har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Narrativ er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›