Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Narrativ

Hva betyr Narrativ? Narrativ betyr;

Narrativ (av det latinske verbet narrare, «å fortelle») betyr «fortellende»; det som gjelder handlingsgangen i en fortelling, og er den logiske strukturen for å formidle en historie eller en fortelling i en eller annen form (tekst, levende bilder, maleri og lignende). Det skilles som regel mellom diskurs og historie/fortelling når man snakker om narrativ. Diskurs er det aspektet ved teksten som ytres av fortelleren (selve fortellerstemmens eksplisitte språk og setninger), mens fortelling er de hendelsene som gjennom teksten blir formidlet.

Eksempler på bruk

Narrativ er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Narrativ er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Narrativ har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Narrativ har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside