Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Observasjon

Hva betyr Observasjon? Observasjon betyr;

Observasjon (fra latin observationem,  «iakttagelse» eller «undersøkelse») er enten en aktivitet hvorved et levende vesen (så som et menneske) mottar kunnskap om omverdenen gjennom sansene, eller en registrering av data ved hjelp av vitenskapelige instrumenter. Uttrykket kan også henvise til ethvert av de enkelte data-elementer som innhentes under denne aktiviteten.

Eksempler på bruk

Observasjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

På norsk har ethvert verb seks forskjellige former. På andre språk har verbene gjerne mange flere former. For eksempel har italienske verb nesten tjue forskjellige former, og på rikt agglutinerende språk som tyrkisk kan verbene ha millioner av forskjellige former. De seks norske verbformene er imperativ, infinitiv, presens, preteritum, perfektum partisipp og presens partisipp.
Verb
Imperativobserver
Infinitivobservere
Presensobserverer
Preteritumobserverte
Perfektum partisippobservert
Presens partisippobserverende

Diskusjon

Meta

Observasjon har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Observasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside