Observasjon

Hva betyr Observasjon? Observasjon betyr;

Observasjon (fra latin observationem,  «iakttagelse» eller «undersøkelse») er enten en aktivitet hvorved et levende vesen (så som et menneske) mottar kunnskap om omverdenen gjennom sansene, eller en registrering av data ved hjelp av vitenskapelige instrumenter. Uttrykket kan også henvise til ethvert av de enkelte data-elementer som innhentes under denne aktiviteten.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Observasjon

Gramatikk

Observasjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Observasjon

Observasjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Observasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Observasjon er på andre språk.

  • Engelsk observation
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›