Eksperiment

Hva betyr Eksperiment? Eksperiment betyr;

Eksperiment (fra latin experiri, «prøve»; sammenlign med ekspert) er en vitenskapelig metode, en prøve og et tiltak for å utprøve en teori uten å vite om den kan bevises før eksperimentet er foretatt gjentatte ganger.

Eksperimentering er en bevisst tilnærming innenfor vitenskapelig forskning der man gjør en manipulasjon – en endring – i situasjonen for å observere hvilke effekter dette har. Bortsett fra manipulasjonen holdes alt annet konstant. Eksperimentets hensikt er å undersøke om manipulasjonen gir den effekt man forventer. Som vitenskapelig metode er et eksperiment en empirisk metode (basert på erfaring og observasjon) som skiller mellom stridende eller konkurrerende modeller eller hypoteser. Eksperimentering er også benyttet for å prøve eksisterende teorier eller nye hypoteser for å finne støtte for dem eller motbevise dem.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Eksperiment

Gramatikk

Eksperiment er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Eksperiment

Eksperiment har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Eksperiment har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Eksperiment er på andre språk.

  • Engelsk experiment
  • Tysk experiment
  • Fransk expérience
  • Italiensk esperimento
  • Spansk experimento
  • Gresk πείραμα (peírama)
  • Kroatisk eksperiment
  • Russisk эксперимент (eksperiment)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›