Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Økologi

Hva betyr Økologi? Økologi betyr;

Økologi (fra gresk oikos [οίκος], «hushold» og logos [λόγος], «læren om») er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. Faget er dermed en del av biologien, men har også mange berøringspunkter med andre vitenskaper, som geologi, geografi, kjemi og også samfunnsvitenskapene.

Utenfor biologien har «økologi» fått en tilleggsbetydning, som bare delvis har med vitenskapen økologi å gjøre: Spesielt adjektivet «økologisk» brukes ofte som omskrivning før «miljøvennlig» eller «bærekraftig».

Eksempler på bruk

Økologi er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Økologi er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Økologi har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; . Økologi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside