Økologi

Hva betyr Økologi? Økologi betyr;

Økologi (fra gresk oikos [οίκος], «hushold» og logos [λόγος], «læren om») er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. Faget er dermed en del av biologien, men har også mange berøringspunkter med andre vitenskaper, som geologi, geografi, kjemi og også samfunnsvitenskapene.

Utenfor biologien har «økologi» fått en tilleggsbetydning, som bare delvis har med vitenskapen økologi å gjøre: Spesielt adjektivet «økologisk» brukes ofte som omskrivning før «miljøvennlig» eller «bærekraftig».

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Økologi

Gramatikk

Økologi er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Økologi

Økologi har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Økologi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Økologi er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›