Operette

Hva betyr Operette? Operette betyr;

Operette (fra italiensk, «liten opera»)  er et musikalsk lystspill med sang, tale og ofte også dans. Operetter likner formmessig på operaer, men er musikalsk og tematisk lettere og mer tilgjengelige. Hovedmotivet er ikke sjelden en romantisk kjærlighetshistorie, og handlingen kan være både komisk og parodisk. Operette som egen sjanger oppstod i Paris på 1850-tallet, og kom på tysk få år seinere i Wien. Som musikkteater ble operettene etter hvert svært populære, og særlig wieneroperetten var en utbredt form med en rekke kjente slagere. Opprettene ble forløperne til dagens musikaler og musikkspill.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Operette

Gramatikk

Operette er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Operette

Operette har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Operette har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Operette er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›