Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Patent

Hva betyr Patent? Patent betyr;

Et patent (fra latin patere«å legge åpen» f.eks. «å gjøre tilgjengelig for allmenn inspeksjon») beskytter en konkret løsning på et teknisk problem, samtidig som det beskytter mot at konkurenter produserer og selger produkter der løsningen er benyttet. Et patent gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom, vanligvis 20 år. I denne perioden kan andre hindres i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen som er patentbeskyttet.

Eksempler på bruk

Patent er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Patent er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Patent har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Patent har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.