Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kronikk

Hva betyr Kronikk? Kronikk betyr;

En kronikk er en større, seriøs artikkel i en avis eller tidsskrift om et aktuelt emne. Kronikken står ofte på fast plass i publikasjonen, gjerne på en av de første sidene. Mange aviser trykker f.eks. lederen på side 2 og kronikken på side 3. Kronikker slik man kjenner dem i Norge er et skandinavisk fenomen, og oppstod i den danske kvalitetsavisen Politiken under vignetten «kroniken».

Kronikker kan sies å være en mellomting mellom den amerikanske pressens «op-ed» (opposite editorial) og en «feature story». Kunnskapsforlagets ordbøker oversetter aviskronikk til engelsk som «feature story». Mens en «op-ed» gjerne er en ren meningsytring og ofte kortere enn en skandinavisk kronikk, er en kronikk som regel en mer faglig, evt. mer «journalistisk», artikkel som redegjør for en aktuell sak eller problemstilling på en nyansert måte slik at personer uten forhåndskjennskap kan forstå budskapet. En kronikk kan karakteriseres som en invitasjon til å tenke over en bestemt sak og se den fra flere sider.

Ordet «kronikk» kommer fra fransk «chronique» og tysk «chronik» som stammer fra det latinske «chronika» som igjen er lånt fra det greske «khronika biblia», det vil si «bøker som har med tiden å gjøre». Opprinnelig betød kronikk en fremstilling av historien, og en kronikør var en historieskriver. Ordet kan fortsatt brukes i denne betydningen i noen sammenhenger. Begrepet «kronikk» kan også sees i betydning av noe som «er i tiden», et tema som er aktuelt. Dette fordi ordet kronikk er utledet fra gresk kronos (χρόνος), altså tid.

Eksempler på bruk

Kronikk er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kronikk er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kronikk har sitt opphav fra , og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kronikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside