Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Retorikk

Hva betyr Retorikk? Retorikk betyr;

Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst). I moderne tid er retorikken ofte blitt definert som læren om overtalelse. Retorikk er en av de tre originale kunster i vestlig kultur. Retorikk kan også bli brukt nedlatende i noen sammenhenger når man vil avvise et verbalt resonnement el.l.

Eksempler på bruk

Retorikk er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Retorikk er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Retorikk har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , . Retorikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside