Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Plausibelt

Hva betyr Plausibelt? Plausibelt betyr;

Plausibelt (fra Latin plausibilis, «fortjent til applaus») betyr trolig, rimelig, sannsynlig, troverdig.

Eksempler på bruk

Plausibelt er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Plausibelt er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Plausibelt har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Plausibelt har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.