Proklama

Hva betyr Proklama? Proklama betyr;

Proklama (fra latin «proclamare» som betyr «å forkynne», «å kunngjøre», «å erklære») er en kunngjøring hvor kreditorene oppfordres til å melde sine krav mot avdøde. Melder de ikke kravene innen fristen, bortfaller fordringen. Ved å utstede proklama får man en sikker oversikt over gjelden til en person som er død.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Proklama

Gramatikk

Proklama er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Proklama

Proklama har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Proklama har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Proklama er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›