Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Proklama

Hva betyr Proklama? Proklama betyr;

Proklama (fra latin «proclamare» som betyr «å forkynne», «å kunngjøre», «å erklære») er en kunngjøring hvor kreditorene oppfordres til å melde sine krav mot avdøde. Melder de ikke kravene innen fristen, bortfaller fordringen. Ved å utstede proklama får man en sikker oversikt over gjelden til en person som er død.

Eksempler på bruk

Proklama er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Proklama er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Proklama har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Proklama har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.