Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Politikk

Hva betyr Politikk? Politikk betyr;

Politikk (fra gresk politikos, «som angår byen eller staten») handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt. Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt.

Eksempler på bruk

Politikk er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Politikk er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Politikk har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Politikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside