Politikk

Hva betyr Politikk? Politikk betyr;

Politikk (fra gresk politikos, «som angår byen eller staten») handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt. Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Politikk

Gramatikk

Politikk er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Politikk

Politikk har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Politikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Politikk er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›