Pollen

Hva betyr Pollen? Pollen betyr;

Pollen (blomsterstøv) (fra latin pollen, «fint støv») er en del av de hannlige reproduksjonsenhetene til en plante. Pollenkornene inneholder mikrogametofytten til plantene som vil levere de hannlige gametene når pollenkornet spirer på arret. Siden planter er fastsittende organismer, må plantene ha hjelp av et dyr, av vind eller av vann for å flytte pollenet mellom blomster for slik å oppnå befruktning.

Pollenkornet består av en (hos blomsterplanter) eller flere (hos andre frøplanter) vegetative celler og en reproduktiv celle innelukket i en cellulosefylt cellevegg og en ytre beskyttende vegg (eksine). Den reproduktive cella har to kjerner: en kjerne som produserer pollenslangen og kjerne som deler seg og danner to sædceller. Når et pollenkorn lander på arret hos en blomst av samme art, vil det vokse ut en pollenslange som vokser nedover griffelen og finner veien til frøemnet. Ved kontakt med frøemnet vil de to sædcellene gjennomføre den doble befruktninga som er unik for blomsterplanter: en sædcelle går sammen med eggcella og danner en zygote som gir opphav til det kommende frøets kime og den andre sædcella går sammen med de diploide eller dikaryote endosperm-kjernene og danner det triploide endospermen.

Selv om pollenet har samme funksjon som sæden hos dyrene, noe Nehemiah Grew var den første til å finne ut av i 1676, er forskjellene store: Hvert pollenkorn inneholder en (haploid) gametofytt som produserer sædceller på et senere stadium, mens sperma hos dyr i hovedsak består av sædceller.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Pollen

Gramatikk

Pollen er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Pollen

Pollen har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Pollen har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Pollen er på andre språk.

  • Engelsk pollen
  • Tysk blütenstaub (pollen)
  • Fransk pollen
  • Italiensk polline
  • Spansk polen
  • Gresk γύρη (gýri̱)
  • Kroatisk pelud
  • Russisk пыльца (pyl'tsa)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›