Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Leksikon

Hva betyr Leksikon? Leksikon betyr;

Leksikon (fra gresk λεξικόν, «ordsamling»), flertall leksikon el. leksika, er oftest et større oppslagsverk med større eller mindre saksforklaringer. Historia naturalis (ca. 70 e.Kr.) av Plinius den eldre blir ofte regnet som det første leksikon. Et leksikon vil i dagligtale være det samme som en encyklopedi.

Innen lingvistikk er leksikon et språks forråd av ordstammer og avledningsformer.

Det er mange ganger hensiktsmessig å skille mellom

  • Konversasjonsleksikon med mange, tildels svært korte, artikler. Eksempler: Store Norske Leksikon og Caplex
  • Dybdeleksika med lengre artikler om færre emner. Eksempler Familieboka og PaxLeksikon
  • Spesialleksika med artikler innen et avgrenset fagområde.

Eksempler på bruk

Leksikon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Leksikon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Leksikon har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Leksikon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside