Leksikon

Hva betyr Leksikon? Leksikon betyr;

Leksikon (fra gresk λεξικόν, «ordsamling»), flertall leksikon el. leksika, er oftest et større oppslagsverk med større eller mindre saksforklaringer. Historia naturalis (ca. 70 e.Kr.) av Plinius den eldre blir ofte regnet som det første leksikon. Et leksikon vil i dagligtale være det samme som en encyklopedi.

Innen lingvistikk er leksikon et språks forråd av ordstammer og avledningsformer.

Det er mange ganger hensiktsmessig å skille mellom

 • Konversasjonsleksikon med mange, tildels svært korte, artikler. Eksempler: Store Norske Leksikon og Caplex
 • Dybdeleksika med lengre artikler om færre emner. Eksempler Familieboka og PaxLeksikon
 • Spesialleksika med artikler innen et avgrenset fagområde.

Eksempler på bruk

  Det er ikke registrert eksempler på bruk av Leksikon

Gramatikk

Leksikon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Leksikon

Leksikon har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Leksikon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Leksikon er på andre språk.

 • Engelsk lexicon
 • Tysk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Spansk
 • Gresk
 • Kroatisk
 • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›