Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Prokurist

Hva betyr Prokurist? Prokurist betyr;

En prokurist (fra latin pro, «for» og cura, «omsorg») er en person som har prokura (fullmakt) fra en forretningsmann eller et selskap til å inngå avtaler i hans/selskapets navn. En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen.

Regler for prokurister finnes for norsk retts vedkommende i «Lov om prokura» av 21. juni 1985.

Se også Prokura,

Eksempler på bruk

Prokurist er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Prokurist er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Prokurist har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , . Prokurist har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside