Prokurist

Hva betyr Prokurist? Prokurist betyr;

En prokurist (fra latin pro, «for» og cura, «omsorg») er en person som har prokura (fullmakt) fra en forretningsmann eller et selskap til å inngå avtaler i hans/selskapets navn. En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen.

Regler for prokurister finnes for norsk retts vedkommende i «Lov om prokura» av 21. juni 1985.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Prokurist

Gramatikk

Prokurist er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Prokurist

Prokurist har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Prokurist har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Prokurist er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›