Prosopagnosia

Hva betyr Prosopagnosia? Prosopagnosia betyr;

Prosopagnosia (fra gresk prosopon, «ansikt», og agnosia, «kjenner ikke») er en spesifikk form for agnosi karakterisert av manglende evne til å gjenkjenne ansikter. De som lider av prosopagnosia ser ansikt, men husker dem ikke, og kjenner heller ikke igjen egne familiemedlemmer. Dette gjelder imidlertid bare ansikter; andre ting gjenkjennes på normalt vis.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Prosopagnosia

Gramatikk

Prosopagnosia er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Prosopagnosia

Prosopagnosia har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Prosopagnosia har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Prosopagnosia er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›