Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Antonym

Hva betyr Antonym? Antonym betyr;

Et antonym (fra gresk; anti = «mot» og onoma = «navn») er et ord som har motsatt betydning av et annet ord. Ord kan ha flere forskjellige antonymer. Både liten og kort er antonymer til lang. Det motsatte av et antonym er et synonym (antonym og synonym er antonymer).

Det finnes tre typer antonymer:

  • graderbare antonymer – ordpar som uttrykker motsetninger langs en skala, slik som opp og ned
  • komplementære antonymer – ordpar som er gjensidig utelukkende, slik som død og levende
  • relasjonelle antonymer – ordpar der de to ordene beskriver forholdet mellom to objekter sett fra hver sin synsvinkel, slik som foreldre og barn, lærer og elev

Eksempler på bruk

Antonym er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Antonym er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Antonym har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Antonym har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside