Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Radar

Hva betyr Radar? Radar betyr;

Radar (initialord dannet av forbokstavene i «Radio Detection And Ranging») er en anordning som bruker radiobølger for å måle retning og avstand til andre objekter. Retningen bestemmes av antennen som er meget retningsbestemt, dvs. den sender sitt signal ut i en smal stråle (beam) og mottar kun signaler fra samme retning. Den tradisjonelle oppfattelsen av en radar er den roterende radioantennen, selv om det også finnes mange andre radartyper og antennekonstruksjoner. Spesielt kan det nevnes elektronisk styrte antenner som er uten bevegelige deler, og radarer hvor en eller flere sendeinstallasjoner er plassert separat i forhold til en eller flere mottakerinstallasjoner.

Eksempler på bruk

Radar er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Radar er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Radar har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Radar har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside