Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Antenne

Hva betyr Antenne? Antenne betyr;

En antenne (fra latin antenna, nautisk begrep for «yard» og et vanlig begrep for «stang») i enkleste forstand er en elektronisk komponent som er laget for å sende og/eller motta radiosignaler. Mer spesifikt er en antenne en innretning av ledende materiale, hvis hensikt er å stråle ut (sende) et elektromagnetisk felt i respons med en pådyttet høyfrekvent elektrisk vekselstrøm, eller omdanne elektromagnetiske bølger til elektriske strømmer og spenninger som radiomottakeren mottar.

Eksempler på bruk

Antenne er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Antenne er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Antenne har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Antenne har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside