Antenne

Hva betyr Antenne? Antenne betyr;

En antenne (fra latin antenna, nautisk begrep for «yard» og et vanlig begrep for «stang») i enkleste forstand er en elektronisk komponent som er laget for å sende og/eller motta radiosignaler. Mer spesifikt er en antenne en innretning av ledende materiale, hvis hensikt er å stråle ut (sende) et elektromagnetisk felt i respons med en pådyttet høyfrekvent elektrisk vekselstrøm, eller omdanne elektromagnetiske bølger til elektriske strømmer og spenninger som radiomottakeren mottar.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Antenne

Gramatikk

Antenne er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Antenne

Antenne har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Antenne har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Antenne er på andre språk.

  • Engelsk antenna
  • Tysk antenne
  • Fransk antenne
  • Italiensk antenna
  • Spansk antena
  • Gresk κεραία (keraía)
  • Kroatisk antena
  • Russisk антенна (antenna)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›