Relieff

Hva betyr Relieff? Relieff betyr;

Et relieff er et skulpturarbeid der motivet er delvis opphøyd og framhevet i forhold til et plant underlag eller en bakgrunnsflate. Ordet kommer fra fransk relief og italiensk rilievo som er dannet av det latinske relevere, det vil si «løfte opp» eller «gjøre høyere».

Ordet relieff kan også brukes i overført betydning, for eksempel i uttrykk som «å sette noe i relieff», det vil si «å framheve eller understreke noe sterkt».

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Relieff

Gramatikk

Relieff er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Relieff

Relieff har sitt opphav fra Fransk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Relieff har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Relieff er på andre språk.

  • Engelsk relief
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›