Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Relieff

Hva betyr Relieff? Relieff betyr;

Et relieff er et skulpturarbeid der motivet er delvis opphøyd og framhevet i forhold til et plant underlag eller en bakgrunnsflate. Ordet kommer fra fransk relief og italiensk rilievo som er dannet av det latinske relevere, det vil si «løfte opp» eller «gjøre høyere».

Ordet relieff kan også brukes i overført betydning, for eksempel i uttrykk som «å sette noe i relieff», det vil si «å framheve eller understreke noe sterkt».

Eksempler på bruk

Relieff er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Relieff er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Relieff har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Relieff har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside