Seremoni

Hva betyr Seremoni? Seremoni betyr;

Seremoni (fra latin caerimonia, «respekt, ærbødighet (overfor gud, person eller ting); ritus») betegner et sett med ritualer som brukes ved høytidelige anledninger.

En seremoni er et sett av handlinger som blir utført på en måte som alle tilstedeværende deltakere er enige om eller kjenner til på forhånd. Formålet med seremonien er å danne ramme rundt en handling der en deltaker utfører denne f.eks. ved å deklamere et stykke tekst og derigjennom gi enkeltdeltakere en ny (eller fornyet) status. Resten av deltakerne er til stede for å kunne stadfeste at handlingen er utført.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Seremoni

Gramatikk

Seremoni er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Seremoni

Seremoni har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Seremoni har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Seremoni er på andre språk.

  • Engelsk ceremony
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›