Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Seremoni

Hva betyr Seremoni? Seremoni betyr;

Seremoni (fra latin caerimonia, «respekt, ærbødighet (overfor gud, person eller ting); ritus») betegner et sett med ritualer som brukes ved høytidelige anledninger.

En seremoni er et sett av handlinger som blir utført på en måte som alle tilstedeværende deltakere er enige om eller kjenner til på forhånd. Formålet med seremonien er å danne ramme rundt en handling der en deltaker utfører denne f.eks. ved å deklamere et stykke tekst og derigjennom gi enkeltdeltakere en ny (eller fornyet) status. Resten av deltakerne er til stede for å kunne stadfeste at handlingen er utført.

Eksempler på bruk

Seremoni er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Seremoni er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Seremoni har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Seremoni har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside