Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Ritual

Hva betyr Ritual? Ritual betyr;

Ritual (fra latin ritus eller ritualis betyr «bruk»), tidligere også skrevet rituale på riksmål, er en handling som har et symbolsk innhold og som blir gjentatt etter bestemte regler. Ordet kan også bety en fastsatt orden, for eksempel en ritualbok, det vil si forskrifter for en kirkelig seremoni, eller i videre forstand bare fast skikk og bruk, altså en vane eller tradisjon som følger gitte handlingsmønstre.

Eksempler på bruk

Ritual er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Ritual er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Ritual har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Ritual har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside