Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Taksonomi

Hva betyr Taksonomi? Taksonomi betyr;

Taksonomi (fra gresk τάξις (taxis) «orden» eller «ordne» og νόμος (nomos) «lov» eller «lære») er anvendelsen av og læren om klassifisering. Begrepet brukes i en rekke vitenskapelige fagområder.

  • Innen biologi er taksonomi enten synonymt med systematikk, eller om én av systematikkens delgrener, nemlig det å dele ut kategorier til grupper av organismer. Klassifisering av organismer gjøres i taxa, det vil si domene, rike, klasse, slekt, familie, art, underart, etc.
  • Innen lingvistisk strukturalisme er taksonomi en retning som legger vekt på segmentering og klassifikasjon av språklige data. Se også Blooms taksonomi.

Eksempler på bruk

Taksonomi er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Taksonomi er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Taksonomi har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Taksonomi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside