Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Sølibat

Hva betyr Sølibat? Sølibat betyr;

Sølibat (av latin caelebs: «ugift/en som bor alene») kan henvise til å være ugift eller til seksuell avholdenhet. Et løfte om sølibat er et tilsagn om ikke å inngå ekteskap. Noen foretrekker denne bruken av sølibat, mens andre bruker det omvekslende som et synonym for avholdenhet.

Sølibat brukes spesielt om romersk-katolske presters og ordensfolks forpliktelse til å leve ugift og i seksuell avholdenhet. I Den ortodokse kirke og de orientalske katolske kirker kreves det at ordensprester (munker) lever i sølibat, mens sekularprester (de som ikke er tilknyttet en religiøs orden) kan være gift. Det er dog slik at de ikke kan gifte seg etter ordinasjonen.

Fra førkristelig tid er det flere eksempler på krav om å leve ugift, både hos romerne og hos jødene. Dette ble også tatt opp gjennom de kontemplative eneboerne og etter hvert også klostervesenet og troen på askesen.

Eksempler på bruk

Sølibat er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Sølibat er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Sølibat har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Sølibat har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside