Sølibat

Hva betyr Sølibat? Sølibat betyr;

Sølibat (av latin caelebs: «ugift/en som bor alene») kan henvise til å være ugift eller til seksuell avholdenhet. Et løfte om sølibat er et tilsagn om ikke å inngå ekteskap. Noen foretrekker denne bruken av sølibat, mens andre bruker det omvekslende som et synonym for avholdenhet.

Sølibat brukes spesielt om romersk-katolske presters og ordensfolks forpliktelse til å leve ugift og i seksuell avholdenhet. I Den ortodokse kirke og de orientalske katolske kirker kreves det at ordensprester (munker) lever i sølibat, mens sekularprester (de som ikke er tilknyttet en religiøs orden) kan være gift. Det er dog slik at de ikke kan gifte seg etter ordinasjonen.

Fra førkristelig tid er det flere eksempler på krav om å leve ugift, både hos romerne og hos jødene. Dette ble også tatt opp gjennom de kontemplative eneboerne og etter hvert også klostervesenet og troen på askesen.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Sølibat

Gramatikk

Sølibat er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Sølibat

Sølibat har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Sølibat har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Sølibat er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›