Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Stimulus

Hva betyr Stimulus? Stimulus betyr;

Stimulus (flertall stimuli) (fra latin «å egge», «å prikke») er i fysiologien en merkbar forandring i eksternt eller internt miljø (f.eks. lyd, lys, berøring) som ved sensitivitet kan gi en organisme mulighet til å respondere.

Begrepet ble mye brukt i psykologien, der blant annet behaviourismen forsøkte å gjøre eksperimenter målbare og til å kunne etterprøves, ved å beskrive dem i stimulus/respons-sekvenser.

Eksempler på bruk

Stimulus er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Stimulus er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Stimulus har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Stimulus har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside