Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Odontofobi

Hva betyr Odontofobi? Odontofobi betyr;

Odontofobi (fra gresk odonto-, «tenner» og φόβος (phóbos), «frykt» eller «sykelig frykt») er en fobi som betegner en irrasjonell og overdrevet frykt for tannleger.

Denne angsten, som på folkemunne kalles tannlegeskrekk, kan defineres som en ekstrem og hardnakket frykt, hvor den som lider av dette gjerne har hatt negative opplevelser hos tannlegen i tidlig alder. Dette resulterer i at den lidende gjør alt for å unngå et tannlegebesøk, helt til det oppstår et helsemessig problem, og et tannlegebesøk blir uunngåelig. Bare tanken på å måtte oppsøke tannlegen vil utløse sterke stressymptomer hos pasienten. Dette involverer tap av nattesøvn dagen før tannlegetimen, og kan også gjøre pasienten sosialt ustabil.

Tegn på odontofobi

  • Manglende søvn natten før tannlegetimer
  • Nervøsitet som blir sterkere og sterkere mens man sitter på venteværelset hos tannlege
  • Føler seg fysisk syk (kvalm, uvel) ved tanken på å gå til tannlege
  • Plutselige pustevansker når tannlegen putter objekter inn i pasientens munn, eller bare ved tanken på dette

Årsaker
Tannlegeskrekk er som oftest forårsaket av traumatiske opplevelser hos tannlegen, men det kan også skyldes andre årsaker. Barn blir påvirket av sine foreldres angst og feilaktige holdninger overfor tannhelsetjenesten.

Odontofobi kan innbefatte:

  • Frykt for tannleger
  • Frykt for tannbehandlinger
  • Frykt for smerte
  • Frykt for sprøyter
  • Frykt for at bedøvelsen ikke vil virke
  • Følelse av hjelpeløshet eller manglende kontroll

Hyppighet
Norsk forening for odontofobi skriver på sine informasjonssider:

«Undersøkelser viser at 5 til 10 % av den voksne befolkningen i Norge unnlater å søke regelmessig tannbehandling pga. angst. Det betyr at det i Norge finnes 70-100 000 mennesker som ikke går til tannlegen fordi de sliter med angst.»

Eksempler på bruk

Odontofobi er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Odontofobi er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Odontofobi har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Odontofobi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside