Symmetri

Hva betyr Symmetri? Symmetri betyr;

Symmetri (fra gresk, συμμετρία (symmetria)) er en karakteristisk egenskap ved geometriske figurer, systemer, ligninger og andre virkelige eller konseptuelle objekter. Vanligvis fremstår den ene halvdelen av objektet som et speilbilde av den andre. Og denne speillinjen kalles da et symmetriplan. Forskjellige objekter kan ha alt fra ett til uendelig mange symmetriplan. Der f.eks. en likesidet trekant har tre symmetriplan, mens en sirkel har uendelig mange symmetriplan.

Man sier at et objekt er symmetrisk med hensyn på en matematisk operasjon hvis operasjonen ikke endrer objektet eller dets fremtoning.

Symmetrier kan også finnes i levende organismer, som plantedeler mennesker og andre dyr.

Mangel på symmetri betegnes som asymmetri.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Symmetri

Gramatikk

Symmetri er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Symmetri

Symmetri har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Symmetri har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Symmetri er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›