Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Symmetri

Hva betyr Symmetri? Symmetri betyr;

Symmetri (fra gresk, συμμετρία (symmetria)) er en karakteristisk egenskap ved geometriske figurer, systemer, ligninger og andre virkelige eller konseptuelle objekter. Vanligvis fremstår den ene halvdelen av objektet som et speilbilde av den andre. Og denne speillinjen kalles da et symmetriplan. Forskjellige objekter kan ha alt fra ett til uendelig mange symmetriplan. Der f.eks. en likesidet trekant har tre symmetriplan, mens en sirkel har uendelig mange symmetriplan.

Man sier at et objekt er symmetrisk med hensyn på en matematisk operasjon hvis operasjonen ikke endrer objektet eller dets fremtoning.

Symmetrier kan også finnes i levende organismer, som plantedeler mennesker og andre dyr.

Mangel på symmetri betegnes som asymmetri.

Eksempler på bruk

Symmetri er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Symmetri er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Symmetri har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Symmetri har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside