Traversere

Hva betyr Traversere? Traversere betyr;

Traversere (fra fransk traverser) betyr å krysse eller gå over noe, spesielt i en horisontal retning. Uttrykket brukes ofte i forbindelse med fjellklatring eller skikjøring, der det refererer til å krysse over en skråning eller et terreng på tvers.

Traversering innebærer å bevege seg sidelengs i stedet for å gå rett opp eller ned en bratt eller farlig sti. Dette kan være nyttig for å unngå vanskelige eller ufarbare områder, eller for å nå et bestemt mål på en tryggere måte. Traversering krever ofte god balanse, teknikk og oppmerksomhet for å sikre trygg fremdrift.

Dette begrepet kan også brukes i andre sammenhenger, for eksempel innenfor musikk eller dataprogrammering, der det refererer til å krysse eller kombinere ulike elementer eller deler. Traversering i disse kontekstene innebærer også en horisontal bevegelse eller kryssing.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Traversere

Gramatikk

Traversere er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Traversere

Traversere har sitt opphav fra Fransk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Traversere har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Traversere er på andre språk.

  • Engelsk Traverse
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›