Lokasjon

Hva betyr Lokasjon? Lokasjon betyr;

Lokasjon (fra latin locatio, «plassering») refererer til en bestemt geografisk eller fysisk plassering eller posisjon. Begrepet blir brukt for å beskrive en spesifikk sted eller område der noe er plassert eller skal finne sted. Opprinnelsen til ordet «lokasjon» kan spores tilbake til latin, der locatio betyr «plassering» eller «utleie».

Lokasjon blir ofte brukt i ulike kontekster som navigasjon, kartlegging, eiendomsregistre og reiseplanlegging. Å ha kjennskap til og kunne kommunisere en presis lokasjon er avgjørende for å kunne veilede eller finne frem til et bestemt sted, enten det er til personlige, forretningsmessige eller logistiske formål.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Lokasjon

Gramatikk

Lokasjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Lokasjon

Lokasjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Lokasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Lokasjon er på andre språk.

  • Engelsk Location
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›