Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / diplomati

Diplomat

En diplomat  (fra gresk διπλωμάτης (diplōmátēs), innehaveren av et diploma – et brettet papir, bokstavelig talt en brett) kan vise til et av følgende:

  1. En representant for en person, en sak eller en nasjon.
  2. Fredsmegler mellom to parter, en forsonende talsmann.
  3. Utsendt person fra en nasjon som ambassadør, ambassaderåd, attache eller generalkonsul i utlandet, for å opprettholde hjemlandets forhold til en annen nasjon, og å være kontaktperson for sin nasjons beboere i det landet, og forsikre seg om at deres menneskerettigheter opprettholdes. Honorære konsuler er innbyggere i fremmede land og mottar konsultittelen som en æresbevisning og påtar seg å være ulønnet lokal representant.
  4. En utsending som møter andre diplomater i forhandling om en sak eller er den som håndterer grensesnittet mot utenlandsk media for den nasjonen han representerer.
  5. En som sendes for å overvåke en annen nasjons pålitelighet, f.eks. å sjekke at deres nøytralitet overholdes, at en allianse opprettholdes eller at det ikke er noen mistenkelig offensiv militær-beredskap.

En diplomat kreves ofte å være dannet, formell og høflig, og talefør også på fremmedspråk.

Persona non grata

Persona non grata (latin, flertall: personae non gratae), «uønsket person», betegner innenfor diplomatiet det forhold, at mottakerstaten ifølge Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner til enhver tid og uten begrunnelse kan meddele utsenderstaten, at representasjonsjefen (oftest en ambassadør) eller et hvilket som helst medlem av representasjonens diplomatiske personale er persona non grata, eller at et hvilket som helst annet medlem av representasjonens personale er uønsket. I sådanne tilfeller skal utsenderstaten enten hjemkalle den gjeldende eller bringe hans tjeneste ved representasjonen til opphør. En person kan erklæres non grata eller uønsket før ankomsten til mottakerstatens territorium.

Spørsmål om å erklære en diplomat persona non grata kan f.eks. oppstå, hvis en diplomat begår en straffbar handling i mottakerstaten, som han ikke kan straffes for etter Wien-konvensjonens immunitetsregler, se immunitet. I langt de fleste tilfeller vil utsenderstaten foregripe, at en diplomat erklæres persona non grata, ved selv å hjemkalle den gjeldende før mottakerstatens beslutning foreligger.

Personer som begår spionasje blir også gjerne erklært persona non grata.

Persona non grata (latin, flertall: personae non gratae), som bokstavelig talt betyr «en uønsket person», er et juridisk begrep som brukes innen diplomatiet, og indikerer et forbud mot en person å reise inn i landet. Det er den mest alvorlige formen for sensur som ett land kan andvende mot utenlandske diplomater, som ellers er beskyttet av diplomatisk immunitet fra arrest og andre vanlige typer rettsforfølgelse.