Terminal

Hva betyr Terminal? Terminal betyr;

Terminal (fra latin terminalis) refererer til en inngangspunkt eller et sluttsted for transport, kommunikasjon eller dataoverføring. Opphavet til ordet «terminal» kan spores tilbake til latin, der «terminalis» betyr «slutt» eller «grense».

En terminal kan være et sted der transportmidler som fly, tog eller busser ankommer eller avgår. Det kan også være et knutepunkt for overføring av passasjerer eller gods fra ett transportmiddel til et annet. I tillegg brukes begrepet «terminal» for å beskrive avgangs- og ankomsthaller på flyplasser eller fergekaier.

Innen datakommunikasjon og informasjonsteknologi refererer en terminal til en enhet eller et program som brukes til å koble seg til og kommunisere med et nettverk eller en datamaskin. Dette kan være i form av en fysisk terminal, som en datamaskin eller en skjerm, eller en virtuell terminal, som et program eller en nettleser.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Terminal

Gramatikk

Terminal er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Terminal

Terminal har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Terminal har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Terminal er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›