Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Tragedie

Hva betyr Tragedie? Tragedie betyr;

En tragedie er et drama som, i motsetning til komedien, har en alvorlig og trist handling, som ofte begynner godt og ender med ulykke. Tragedier omhandler ofte menneskers svakheter, og hvordan dette kan føre til forferdelse. En måte å kjenne igjen en tragedie på, og skille den fra komedien, er persongalleriet, som nærmest utelukkende behandler overklassen og adelen, samt at grove ting som matinntak og rent kroppslige ting ikke skildres. Skuespill med både tragiske og komiske elementer kalles gjerne tragikomedier.

Navnet kommer fra det greske τραγῳδία (tragōidiā), i følge Aristoteles, antagelig en kontraksjon av τράγος (tragos, «geitebukk») og ῳδός (ōidos, «sanger») eller lignende. Den nøyaktige opprinnelsen er ukjent og et omstridt tema i forskningen. Det er nærliggende å tro den har noe med geitebukker å gjøre, forklart som en sang for prisen av en geit eller sang for ofringen av en geit, men det i forskningen blir også dette trukket i tvil av noen. Den norske skrivemåten er kommer trolig fra latin tragoedia, eventuelt via dansk; hadde den basert seg på gresk, ville en trolig ha skrevet tragødie (som tysk tragödie, jf. norsk homeopati og homøopati).

Eksempler på bruk

Tragedie er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Tragedie er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Tragedie har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Tragedie har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside