Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Synonym

Hva betyr Synonym? Synonym betyr;

Et synonym (fra gresk syn (σύν), «med» og onoma (ὄνομα), «navn») er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord.

Synonymer er substantiv, verb, adverb eller adjektiver. Det er relativt sjelden at to ord har eksakt lik betydning, derfor blir ofte nyansene betont i ordbøker og leksikon. Noen språkforskere mener at ingen synonymer har nøyaktig lik betydning fordi de har oppstått på forskjellig måte, har forskjellig klang, andre assosiasjoner, forskjellig formell sammenheng – en advokat vil bruke andre ord i et juridisk dokument enn i dagligtale om samme tema.

En ordbok med synonymer kalles en synonymordbok (se også tesaurus). Det motsatte av et synonym er et antonym (synonym og antonym er antonymer).

Eksempler på bruk

Synonym er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Synonym er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Synonym har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Synonym har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside