Diktatur

Hva betyr Diktatur? Diktatur betyr;

Diktatur er en styremåte der makten ligger hos én enkelt person eller hos en liten gruppe personer. Det er ulike former for diktatur. Eksempler på diktatur kan være, enevelde (enmannsdiktatur) totalitært diktatur, hvor det er nesten total frihetsopphevelse og autoritært diktatur, hvor innbyggerne kan komme med meningsytringer, men har liten eller ingen handlingsfrihet.

Begrepene «tyranni» og «despoti» anvendes også for å beskrive styreformer som er identisk med «personlig diktatur». Ord som «enevoldsherre», «tyrann» og «despot» er derfor synonymer til begrepet «personlig diktatur».

Ordet «diktator» kommer fra et embete i den romerske republikk, på latin kalt dictator (av dictare; å si noe igjen og igjen, eller diktere). Dette var et embete som ikke normalt var i bruk; en dictator ble kun utnevnt for en begrenset tid på seks måneder når det var behov for spesielle tiltak. De to mest kjente eksempel på diktatorer som holdt på makten også etter seksmånedersåremålet er Sulla og Julius Cæsar. Sistnevntes diktatorperiode markerer også med sitt diktator-embete også overgangen til keiserdømmet. En anekdote fra antikkens Hellas, var at man med jevne mellomrom burde innsette en diktator for å rydde opp i rot og ubesluttsomhet som demokratiet kunne skape. Når ryddingen var unnagjort, burde man igjen innføre demokratiet.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Diktatur

Gramatikk

Diktatur er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Diktatur

Diktatur har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Diktatur har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Diktatur er på andre språk.

  • Engelsk dictatorship
  • Tysk diktatur
  • Fransk dictature
  • Italiensk dittatura
  • Spansk dictadura
  • Gresk δικτατορία (diktatoría)
  • Kroatisk diktatura
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›