Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kantor

Hva betyr Kantor? Kantor betyr;

Tittelen kantor (av latin canere, «synge») betegner innen kristendommen en leder for et kirkekor

I Den norske kirke har en kantor det overordnede musikalske ansvaret i menigheten. Tjenesteordningen sier at kirkemusikktjenesten har som formål å gi menigheten et musikalsk uttrykk i gudstjeneste og øvrig menighetsliv. Kirkens kantorer er forpliktet på de planer og prioriteringer menighetsrådet fastsetter i samråd med kirkelig fellesråd. For å bli kantor i Den norske kirke kreves 4 års kirkemusikalsk utdanning. Det skjer imidlertid ofte at søkere på en kantorstilling ikke har kantorutdanning. Da kan det ansettes andre kvalifiserte søkere, som får tittelen organist. Ansvarlig for kor og musikk i en Domkirke har stillingstittel Domkantor.

Eksempler på bruk

Kantor er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kantor er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kantor har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kantor har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside