Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Disputas

Hva betyr Disputas? Disputas betyr;

En disputas eller disputasjon (av latin disputatio, «utrede» eller «undersøke») er en offentlig diskusjon om et gitt tema. Disputas betegner i vår tid først og fremst et åpent arrangement der en kandidat (doktorand) ved et universitet eller en høyskole presenterer og forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling overfor kritiske fagopponenter for å oppnå en doktorgrad, det vil si den høyeste akademiske graden.

Historisk foregikk disputaser ved universitetene i form av angrep på og forsvar for teser, retoriske øvelser som ofte foregikk på latin, som for eksempel under disputasen i Leipzig.

Å disputere vil si å forsvare en vitenskapelig avhandling for å ta doktorgraden.

Eksempler på bruk

Disputas er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Disputas er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Disputas har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Disputas har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.