Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Pensum

Hva betyr Pensum? Pensum betyr;

Pensum (av latin pendere, «veie, avveie») er i norsk språkbruk benevnelse på de tilmålte stykker lærestoff i form av kapitler eller bøker som skal være lest eller gjennomgått som bakgrunn for å gå opp til en prøve, tentamen eller eksamen, alternativt gått gjennom i løpet av en gitt periode.

Det skilles ofte mellom statarisk og kursorisk pensum. Statarisk (fra stare; stå, faststående) er obligatorisk stoff som kandidatene bør fordype seg i og beherske godt. Det kursoriske (fra cursor; løper) er materiale som man kan lese raskt og mindre nøye.

Eksempler på bruk

Pensum er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemtEt pensum
Entall bestemtPensumet
Flertall ubestemtPensumer
Flertall bestemtPensumene

Diskusjon

Meta

Pensum har ukjent opphav og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Pensum har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside