Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Estimering

Hva betyr Estimering? Estimering betyr;

Estimering (fra latin aestimationem, «en vurdering av verdi») er ei statistikk ei utrekning av overslag eller estimat for ukjende storleikar av interesse på bakgrunn av innsamla datamateriale. Estimering vert nytta i statistisk analyse av data som inneheld utryggleik og variasjon. Om til dømes observasjonane er eit tilfeldig utval frå ein populasjon, så er det det aritmetiske middeltalet (gjennomsnittet) eit vanleg brukt estimat for middelverdien av populasjonen.

Eksempler på bruk

Estimering er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Estimering er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Estimering har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Estimering har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside