Estimering

Hva betyr Estimering? Estimering betyr;

Estimering (fra latin aestimationem, «en vurdering av verdi») er ei statistikk ei utrekning av overslag eller estimat for ukjende storleikar av interesse på bakgrunn av innsamla datamateriale. Estimering vert nytta i statistisk analyse av data som inneheld utryggleik og variasjon. Om til dømes observasjonane er eit tilfeldig utval frå ein populasjon, så er det det aritmetiske middeltalet (gjennomsnittet) eit vanleg brukt estimat for middelverdien av populasjonen.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Estimering

Gramatikk

Estimering er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Estimering

Estimering har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Estimering har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Estimering er på andre språk.

  • Engelsk estimation
  • Tysk schätzung
  • Fransk estimation
  • Italiensk stima
  • Spansk estimación
  • Gresk εκτίμηση (ektímisi
  • Kroatisk procjena
  • Russisk оценка (otsenka)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›