Eksamen

Hva betyr Eksamen? Eksamen betyr;

En eksamen (fra latin examinationem, «å veie, tenke på, vurdere») er en kunnskaps- eller dyktighetsprøve ofte som avsluttende prøve ved en skole, et kurs eller et studium. Det finnes både praktisk og teoretisk eksamen. Den personen som tar prøven kalles eksaminand eller kandidat, mens den som forestår eksamen kalles eksaminator. Det å prøve kunnskap eller dyktighet hos kandidaten (for eksempel gjennom utspørring) kalles også å eksaminere. Skriftlig bevis for gjennomført en eksamen eller en samling eksamener kalles diplom eller vitnemål.

På en del fagområder kreves det eksamen med et visst resultat for å utøve et yrke eller inneha et embete. I Norge brukes til dels betegnelse embetseksamen for slike eksamener. Eksamener fra lavere skoleslag er også grunnlag for opptak til utdanning. For eksempel var i Norge inntil 1974 examen artium betegnelsen på avgangsprøve fra gymnas og grunnlag for å studere ved universitet. For eksempel er medisinsk eksamen nødvendig for å kunne praktisere som turnuslege med sikte på å oppnå autorisasjon som lege. I Norge er juridisk embetseksamen et av kravene for å kunne bli advokat.

I høyere utdanning eksamen den dominerende form for vurdering av studentenes kunnskaper og dyktighet. Karakterer på arbeid underveis i kurs er sjeldnere. I Norge hadde kvalitetsreformen som mål at studentenes karakterer i mindre grad skulle avhenge av enkelt eksamen på slutten av året.

Eksempler på bruk

  1. Studentene skal i utgangspunktet velge emner som ikke kolliderer. Noen gjør det likevel, og her er en intern rutinebeskrivelse til hjelp i saksbehandlingen av disse sakene. Hvem skal behandle hva?

  2. Ved en glipp ble eksamensoppgaven lagt ut på nett dagen før. Nå kan eksamen bli annullert for flere elever i Rogaland.

Gramatikk

Eksamen er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Eksamen

Eksamen har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Eksamen har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Eksamen er på andre språk.

  • Engelsk exam (examination)
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›