Tentamen

Hva betyr Tentamen? Tentamen betyr;

En tentamen er i det norske utdanningssystemet en større, oftest skriftlig skoleprøve i deler av pensum som går forut for, men ellers tilsvarer eksamen, den avsluttende og avgjørende hovedprøven i et fag. Tentamen avholdes ofte før eller like etter jul (juletentamen), altså halvveis i skoleåret, eller ved påsketider (påsketentamen). På latin betyr tentamen «prøve» eller «forsøk» og er avledet av tentare, «berøre» eller «undersøke».

På ungdomsskolen har man én tentamen per termin i hvert av de tre hovedfagene: norsk, matematikk og engelsk. Det er også flere steder vanlig med årsprøve i språkfagene, som tysk, fransk eller spansk.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Tentamen

Gramatikk

Tentamen er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Tentamen

Tentamen har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Tentamen har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Tentamen er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›