Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Galleri

Hva betyr Galleri? Galleri betyr;

Ordet galleri (fra fransk galerie, «en lang veranda») kan brukes i forskjellige betydninger:

  • Galleri er et langsmalt rom eller en korridor. I praktbygninger er galleriet ofte rikt dekorert og brukes ofte til en kunstsamling, et kunstgalleri
  • Ordet galleri brukes også om lokale for selve utstillingen som stiller ut og ofte selger bilder. I nyere tid blir ordet også brukt om nettsider som viser frem bilder.
  • Et galleri er en gang i en bygning som er åpen på den ene langsiden. Galleriet kan være brukt i en kirke i stedet for, eller i tillegg til et triforium.
  • En utvendig gang på hus eller festningsverk blir også kalt et galleri, og betegnelsen brukes også om plasser øverst i et teater.
  • Et galleri er også forretningslokaler der små butikker ligger side om side som f. eks i Galleria Vittorio Emanuele II° i Milano.

Eksempler på bruk

Galleri er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Galleri er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Galleri har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Galleri har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside