Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Snobb

Hva betyr Snobb? Snobb betyr;

En snobb er en person med et verdensbilde basert på at andre mennesker av ulike årsaker, er av natur dårligere, for eksempel på grunn av intellekt, rikdom, utdanning eller slektskap. En snobb imiterer vaner, holdninger og livsstil som preger høyere sosial status enn personen selvt tilhører.

Opprinnelsen til ordet snobb er omstridt. Ordet kan ha blitt dannet av de latinske ordene sinus nobilitate«uten nobilitet», det vil si av ikke adelig opphav. Det skal ha blitt forkortet «s. nob» i engelske privatskolers dokumenter for å understreke at personen ikke tilhørte adelen. Ordet snobb er først attestert i boken «The Book of Snobs» av William Thackeray utgitt i 1848.

Eksempler på bruk

Snobb er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Snobb er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Snobb har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Snobb har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside